BVS vyzýva čiernych odberateľov

ža / Apríl 2005 / Prečítané 1617 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) oznamuje, že v súčasnosti vykonáva práce na znižovaní strát vody vo verejnej vodovodnej sieti. Jedným z faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na straty vody, sú aj neevidovaní, tzv. čierni odberatelia, ktorí za poskytnuté služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti neplatia.
BVS vyzýva takýchto odberateľov vody z verejného vodovodu a producentov odpadovej vody do verejnej kanalizácie, aby sa doborovoľne prihlásili na adrese: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Pezinská č. 947, 900 21 Svätý Jur, odbor odbytu, č. t. 02/4497 1222 alebo 02/4497 1555. V takomto prípade sa odber vody z verejného vodovodu a vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie dá zmluvne do súladu so zákonom.
BVS oznamuje čiernym odberateľom, že bude vykonávať v rámci svojich činností kontrolu neoprávneného napojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu dostupnými technickými zariadeniami. Pracovníci BVS zrušia neoprávnené napojenia v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 32, ods. 1.
Zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vyslovujú presvedčenie, že neevidovaní odberatelia si dobrovoľne dajú do poriadku takýto bezprávny vzťah a nebude potrebné radikálne riešenie.


Ohodnoťte článok: