Prvá "železná" sobota

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2005 / Prečítané 1767 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s firmou L.U.CH. zorganizovali 23. apríla po prvýkrát zber starého železa v západnej časti mesta. Veľmi nás potešil záujem občanov, aj keď treba konštatovať, že nie všetko bolo tak, ako sme si predstavovali. Všetky poznatky sú však inšpiráciou na zlepšovanie do budúcnosti. Pokračovať v zbere v ďalších častiach mesta by sme chceli už túto jeseň a potom aj v okolitých obciach v rámci nášho mikroregiónu. A nemal by to byť len zber starého železa, ale aj iného odpadu.
Prosil by som však touto cestou našich občanov nielen o spoluprácu ale aj trpezlivosť, pretože si uvedomujeme, že tento prvý pokus mal aj svoje nedostatky, najmä v nedostatočnej informovanosti občanov. Napriek tomu treba poďakovať vedeniu firmy L.U.CH., pretože zobrala na seba všetky náklady spojené so zberom a odvozom železa. A ďakujem tiež mnohým z vás, za telefonické i osobné podnety a zlepšenia, ako i za slovné uznania.

Ohodnoťte článok: