Jedna otázka

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1466 krát
l Pán primátor, počuli sme, že obyvatelia z okolia pezinského cintorína nesúhlasia s jeho rozširovaním...
– Mesto Pezinok, ako sme už viackrát informovali, sa snaží rozšíriť plochu cintorína východným a južným smerom, na pozemok bývalého lesného závodu a do sadu za jestvujúcim Domom smútku. Jeden pozemok sme už odkúpili, druhý chceme. Prebehlo už rokovacie konanie s dotknutými. Na mieste jestvujúceho sadu by sme chceli vybudovať nový Dom smútku a v ďalšej časti pohrebisko s urnovým hájom. Priznám sa, že som trošku prekvapený negatívnou reakciou ľudí, ktorí dlhodobo bývajú vedľa cintorína, ktorý je tu niekoľko storočí. Po jeho rozšírení máme šancu vyriešiť problém s pochovávaním na 20 – 30 rokov. Nesúhlasíme s tým, aby sa nový cintorín budoval v Kučišdorfskej doline alebo na inom vzdialenom mieste, čo väčšine občanov nebude vyhovovať. Myslím si, že ľudia okolo cintorína nakoniec situáciu pochopia a dobrému úmyslu mesta v prospech tisícok občanov nebudú stáť v ceste.