HOLD MATKÁM

PhDr. Jozef Aulitis, CSc. / Apríl 2005 / Prečítané 1757 krát
Prišiel máj, ktorý v symbolike je mesiacom lásky, má však aj inú väzbu na ľudstvo, je v ňom DEŇ MATIEK, ktorý v súčasných spoločenských podmienkach bol rehabilitovaný ako špecifický útvar sociálneho vzťahu. Tento deň ponúka väčšie množstvo hodnôt, ktoré sú charakteristické tým, že obhajujú význam a dôstojnosť matiek. Nejde iba o kvetovú ústretovosť, ale aj šancu širokej verejnosti oceniť matku ako človeka – osobu dôvernej pozície s celospoločenským významom.
Nik nevyvráti, že matky sú centrom rodinnej blízkosti, že majú aj vo výchovnej aktivite detí najvyššie postavenie. Potvrdzujú to aj výsledky viacerých výskumov ľudí, ktorí sa zaoberajú problematikou rodiny a významom matky ako takej. Z týchto overených skúmaní vyplýva aj poznanie, že stupeň dôvery a autority voči matkám je citeľne vyšší než k otcom. Matka je teda všeobecne uznávaná spravidla vyššie ako štandardná žena, je to vynikajúca osobnosť, sústreďujúca sa na prirodzené formy lásky, ktorú vie rozdávať a dokáže sa obetovať, prípadne nás podvihne keď padneme. Jej srdce žije a rozdáva sa na osoh iných, hlavne blízkych a po celý život.
Aj takéto zistenia nás oprávňujú k tomu, že hold, ako veľký prejav pozornosti matkám má svoj priestor v poznaní, cítení a konaní. Matka si zaslúži dennú úctu svojej rodiny, príbuzných, známych i neznámych a to nielen v našom ale aj v celosvetovom rozmere.
Matka teda stojí na piedestále ľudskej spoločnosti. Zaslúži si aj našu plnohodnotnú pozornosť a to v každej situácii.

Ohodnoťte článok: