Firma ASO zmenila názov

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1688 krát
  Spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov – ASO, spol. s r.o. so sídlom v Pezinku – s účinnosťou od 1. apríla oficiálne zmenila obchodný názov na ecorec Slovensko, s.r.o. Nový názov súvisí so stratégiou vytvorenia jednotnej značky ecorec s pôsobnosťou v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.
Spoločnosť ecorec Slovensko, s.r.o. je popredným poskytovateľom riešení v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na energetické zhodnoternie odpadov. Finálnym produktom závodu v Pezinku sú tzv. alternatívne palivá na báze spracovania odpadov, ktoré sa využívajú prevažne ako ekologicky výhodná náhrada tradičných palív pri výrobe cementu. Spoločnosťou pripravené alternatívne palivá na Slovensku využíva hlavne cementáreň spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s. v Rohožníku.
Ročne spracuje ecorec Slovensko približne 20 tisíc ton zväčša priemyselného odpadu, ktorý je možné energeticky zhodnotiť (napr. zmesové plasty, opotrebované pneumatiky a oleje a iné).
Spoločnosť na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 19 ľudí a jej priemerný ročný obrat dosahuje približne 40 miliónov Sk.