Úspešná zbierka ku Dňu narcisov

aš, Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1458 krát
   V piatok 8. apríla sa uskutočnil Deň narcisov 2005, ktorého hlavným organizátorom na Slovensku bola Liga proti rakovine.
Do akcie sa ako spoluorganizátor zapojil aj Klub Venuša Pezinok. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila dobrovoľná zbierka v Pezinku, v Limbachu, v Slovenskom Grobe a vo Viničnom za účasti 86 dobrovoľníkov. Vyzbieralo sa 116 543 Sk, z toho v Pezinku 84 497, Limbachu 15 000, vo Viničnom 8 982 a v Slovenskom Grobe 8 064 Sk. Vyzbieraná suma bola odvedená na celoslovenské konto Dňa narcisov.
V Pezinku sa zbierka konala na šiestich stálych a štyroch pohyblivých stanovištiach so 60 dobrovoľníkmi z Gymnázia, Stredného odborného učilišťa na Komenského ul. a Obchodnej akadémie. Samostatné zbierky robili na základných školách na Oreší, Kupeckého ul., Na bielenisku a Únia žien, miestna organizácia Pezinok.
Klub Venuša srdečne ďakuje všetkým dobrovoľníkom i občanom Pezinka, Limbachu, Slovenského Grobu a Viničného za úspešné zrealizovanie dobrovoľnej zbierky a finančné príspevky bez ohľadu na ich výšku. Osobitné poďakovanie patrí Alžbete Follrichovej z ulice Obrancov mieru, ktorá opäť darovala na toto podujatie veľké množstvo narcisov.