Uzávierka grantového kola

Revia / Apríl 2005 / Prečítané 1438 krát
Druhé tohtoročné zasadnutie grantovej komisie nadácie Revia sa uskutoční 7. júna 2005. Uzávierka prijímania projektov je 20. mája. Žiadosti o grant podané po tomto termíne už nebudú akceptované a presúvajú sa do ďalšieho kola.
Nadácia Revia neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového procesu. Každý žiadateľ sa musí informovať individuálne.
Posledné grantové kolo v tomto roku bude v septembri 2005.

Ohodnoťte článok: