Stĺpek po našem

strýco Lajo / Apríl 2005 / Prečítané 1468 krát
  Ket sa tak ohlédnem spátek za celým aprílem, tak ten bol nabitý událoscama jaxa patrí. A pritem šeckém neny čaško vybrat událost, kerá prevyšuje šecky ty ostatné o hodný kus. Áno, tušíte dobre, mám na mysli smrt pápeža Jána Pavla II. Nevým jako vy, ale já sem mal dosci času sedzet pri televýzory a tak sem si celý ten jeho život prebehel nekolkokrát, ze šeckých strán a nebolo mi pritém lachko. Dobre si pamatám tý časy, ket ho zvolyly za pápeža a jaxa nám šeckým, nélen Polákom, zatajil dech a šeci zme čekali, čo bude. Vým si dobre prectavit, jaxa zatajil dech tým, čo sedzeli hore. Toto ich víru v stranu a vládu teda moc neposilnylo. Silný a velký bratr nedokázal vymyslet nyšt inšé jako likvidáciu, lenže ftedy Pánbu ukázal, že je silnejší jako silný velký bratr. Potém, jako pápež naščívil vlastného vraha a verejne mu otpuscil, ludé hodne pochopili a snát sa aj prestali bát. Nélen smrci, ale hlavne velkého bratra. A možno aj preto móžeme fčúl volne dýchat, já móžem písat týto rátky a velký bratr si móže ešče furt myslet, že je silný a velký. My výme svoje. A móžeme byt hrdý na to, že tehoto velikého muža víry a lásky zme mohli vidzet pri jeho poslednej náščive na Slovenku aj v našem mesce. Já osobne sem mu kýval spred našeho domu, lebo bývam rovno pri hlavnej cesce.
Z dalších udaloscí vyberem len stručne rýchle a klydné zvolený nového pápeža Benedikta XVI. Ket sa nabílo zadymylo ze Sixtínskej kaplnky, tak ma napadlo, kéš by sa aj naši polytyci dokázali tak rýchlo dohodnút, no, ale hnet nato sa ukázalo, že nedokážu. Ale polytyka je asi o inšém. Jako každý rok, tak aj tentok sem sa výrazne zúčastnyl vinných trhú. Túto cestú bych scel podzekovat Ivanovi Dubekovi, kerý si dal tú robotu a z dreva mi vystrúhal stojan na poháre a tak moji kamarádzi, s kerýma sme společne koštovaly nemoseli balansovat f tlačenyci s pohárkama v obidvoch rukách, ale elegantne to nosili v jednej ruke a nyšt nerozlély. Nevým čím to je, ale vínka boli teho roku zase dobré. Jedzinú výčitku mám g organyzátorom a porotcom nemohla by byt nabudúci rok královna vína nefajčárka? Já nevým, ale víno a cigaretle, to mi vúbec nejde dohromady. A ešče jedna vec, nemohlo by sa združený vinohradnýkú a vinárú buchnút po vačku a kúpit královnej vína nejaké pekné šaty, f kerých by reprezentovala?