Migrácia obyvateľstva v uplynulých rokoch

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 2769 krát
Počet obyvateľov výrazne ovplyvňuje aj migrácia obyvateľstva, teda počet prisťahovaných a odsťahovaných osôb. Je to veľavravný ukazovateľ, ovplyvňuje ho rozvoj mesta, hlavne však nová bytová výstavba a životné podmienky.
Zaujímalo nás, ako sa v Pezinku vyvíjal tento ukazovateľ v priebehu posledných pätnástich rokov (1990 – 2004).
Z dostupných zdrojov sme zistili, že do Pezinka sa v tomto období prisťahovalo 6434 osôb a z rôznych dôvodov sa z neho odsťahovalo 5395 obyvateľov. Prírastok spôsobený migráciou bol teda 1039 osôb. Najviac obyvateľov pribudlo v rokoch 1990 – 1994, keď sa prisťahovalo o 1007 osôb viac ako sa odsťahovalo. Výrazne to ovplyvnila rozsiahla výstavba, najmä na sídlisku Sever. Za ďalších desať rokov (1995 – 2004) bol tento prírastok však už len 32 osôb. V rokoch 1997 – 1999 a 2002 – 2003 bol dokonca úbytok obyvateľov, odsťahovalo sa o 107 osôb viac ako sa prisťahovalo. V ďalších rokoch boli prírastky ozaj len minimálne, s výnimkou rokov 2001 a 2004, keď pribudlo 46 a 47 osôb.
Očakáva sa, že oživenie v migrácii prinesie pripravovaná bytová výstavba na Rozálke, na Dubovom vŕšku a v Kučišdorfskej doline, ktorá pritiahne do Pezinka aj nových obyvateľov.

Migrácia v rokoch 1990 - 2004

Rok Prisťahovaní

Odsťahovaní

1990

 652

366

1991

522

368

1992

576

406

1993

564

397

1994

497

297

1995

336

304

1996

360

343

1997

350

374

1998

376

402

1999

302

311

2000

339

312

2001

399

353

2002

423

430

2003

326

367

2004

412

365

Spolu

 6434

5395


Ohodnoťte článok: