OCENILI SPOLUPRÁCU

redakcia / Apríl 2005 / Prečítané 1466 krát
Pred oslavami oslobodenia mesta 1. apríla odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dr. Ján Škorec Mestu Pezinku pamätnú medailu k 60. výročiu oslobodenia, ktorou ÚR SZPB ocenila dobrú spoluprácu Mesta Pezinka s ich organizáciou ako aj oslavy historických udalostí ako sú SNP, oslobodenia mesta a Slovenskej republiky.

Ohodnoťte článok: