Ako hospodárilo mesto

Milan Oravec / Apríl 2005 / Prečítané 1455 krát
V minulom roku malo Mesto Pezinok plánované príjmy 347 630 tis. Sk. Skutočné plnenie bolo 329 496 tis. Sk, t.j. 95 percent. Z toho boli bežné príjmy s dotáciami a grantami 224 773 tis. Sk (plnenie 102 percent), kapitálové príjmy 47 236 (89 percent), finančné operácie 57 487 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti bolo plnenie 327 369 tis. Sk, t.j. 94 percent. Bežné výdavky boli 226 922 (97 percent), kapitálové výdavky 20 864 (71 percent), finančné operácie 79 583 tis. Sk (94 percent).
Hospodárenie skončilo s prebytkom v sume 2 126 589,85 Sk, ktorý bol prerozdelený do mestských fondov.


Ohodnoťte článok: