Deň otvorených dverí na MsÚ

Apríl 2005 / Prečítané 1751 krát
Tohtoročný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa uskutoční v stredu 18. mája. Organizátori opäť pripravili zaujímavé prezentácie a besedy, na ktoré pozývajú občanov jednotlivo i v kolektívoch.

Pripravený je tento program:

8.00-9.00 h.

 Na čo je v Pezinku mestská polícia? – povedie Ľ. Farbula

9.30-0.30 h.

 Problematika odpadov v meste – povedú M. Bačák, O. Moťovská a I. Horvát

11.00-12.00 h.

 Školstvo v Pezinku (včera, dnes, zajtra) – povedú P. Pospechová, R. Minarovičová a J. Chynoranský

12.00-13.00 h.

 Pripravované projekty rozvoja cestovného ruchu v Pezinku – povedie E. Lupová

13.00-14.00 h.

 Aktuálne možnosti získania podpory pre projekty zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov – povedú E. Lovásiková, Z. Frnová a E. Lupová

14.00-15.00 h.

 Prezentácia pripravovaných projektov výstavby bytov, rodinných domov a iných rozvojových zámerov v Pezinku – povedú V. Jančovičová a O. Solga

16.00-17.00 h.

 Hodina otázok a odpovedí s primátorom – povedie O. Solga


Sprievodné podujatia:
– v rámci všetkých prezentácií a besied sa uskutoční anketa zameraná na zisťovanie názorov občanov na život v meste – výstavka mestských symbolov a insignií - vo vestibule na 1. poschodí MsÚ
– možnosť nahliadnuť do mestských kroník (na č. dv. 19)
Kolektívom, ktoré sa chcú zúčastniť na jednotlivých prezentáciach odporúčame ohlásiť sa vopred, aby mohol organizátor zabezpečiť dostatočnú kapacitu na sedenie.
Podujatie koordinuje: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, ref. vzťahov k verejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641


Ohodnoťte článok: