Obec prenajme priestory školy

Marec 2005 / Prečítané 1906 krát
VINOSADY - Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. februára 2005 dalo súhlas starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi na prenájom prízemia Základnej školy vo Vinosadoch spoločnosti OBK INSTAL PROFI, ktorá sa zameriava na montážne práce, opravy a revízie ÚK, vodoinštalácie a plynoinštalácie. Celková výmera prenajatých priestorov je 228 m2. Prenájom bude trvať 5 rokov od podpisu zmluvy. Prenajímateľ dostal podmienku, že nebude narúšať plynulosť vyučovacieho procesu, stavebné úpravy vykoná na vlastné náklady a bude zabezpečovať údržbu a opravu v celej budove, počas nájmu.
Z dôvodu nízkeho počtu žiakov I. stupňa ZŠ (1. - 4. ročník) a detí privážaných z okolia do susednej materskej školy, obec Vinosady chce zvolať verejné zhromaždenie občanov, aby sa vyjadrili k zvýšeniu počtu žiakov v miestnej ZŠ.

Ohodnoťte článok: