Narcis - symbol boja s rakovinou

Anna Štilhammerová / Marec 2005 / Prečítané 2800 krát

   V piatok 8. apríla sa uskutoční dobrovoľná verejná finančná zbierka Deň narcisov 2005, ktorú organizuje Liga proti rakovine SR, prostredníctvom ďalších spoluorganizátorov. V našom meste sú nimi Klub Venuša Pezinok a Slovenský skauting - 31. zbor Modrý oblak.
Každý člen hliadky musí byť označený na viditeľnom mieste identifikátormi dobrovoľníka Dňa narcisov. Peniaze sa budú zbierať do uzavretých pokladničiek označených logom LPR a symbolom akcie. Dobrovoľný finančný príspevok nie je podmienený kúpou kvietka - narcisu, a jeho výška nie je ničím limitovaná.Veríme, že aj občania Pezinka a okolitých obcí sa aktívne zapoja do zbierky a pomôžu dobrej veci. Podporu tejto akcie vyjadríte aj tým, že sa ozdobíte nežným kvietkom jari - narcisom, ktorý dostanete od člena hliadky, povereného vykonávaním dobrovoľnej finančnej zbierky. Zbierka sa začína o 9.00 hod.
Nádej ľudí, ktorým je súdený ťažký boj s rakovinou je aj našou nádejou.