Prvé zasadnutie Študentského parlamentu

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2030 krát
Z ustanovujúceho zasadnutia Študentského parlamentu   Ako sme už informovali v minulom čísle, v Pezinku vznikol Študentský parlament (ŠP). S myšlienkou ako prvý prišiel primátor mesta Oliver Solga, ktorý navrhol zriadiť 25-člennú mládežnícku samosprávu, v ktorej by mali svoje zastúpenie všetky stredné a základné školy.
Prvé zasadnutie ŠP sa uskutočnilo 3. marca za účasti primátora, viceprimátorov a vedúcich oddelení MsÚ. Členovia ŠP si najskôr zvolili predsedu, dvoch podpredsedov a členov Rady ŠP. Za predsedníčku bola zvolená Zuzana Moravčíková, podpredsedami sa stali Kristína Mizeráková a Jana Andelová. Radu ŠP okrem predsedu a podpredsedov tvoria členovia Pavel Pastucha, Branislav Hletko, Barbora Ulrichová a zástupca SOU Komenského ul. (bude určený dodatočne).
Členovia ŠP si potom schválili plán zasadnutí Študentského parlamentu na rok 2005 a Stanovy s organizačnou štruktúrou a rokovacím poriadkom.
Primátor mesta vo svojom vystúpení hovoril o tom, čo od Študentského parlamentu očakáva. Okrem vlastných aktivít by to mali byť tiež podnety, návrhy, pripomienky či žiadosti o pomoc pri riešení problémov mládeže. Študentom prisľúbil všestrannú pomoc, nielen svoju ale aj ostatných vedúcich pracovníkov mesta.
Na zasadnutiach ŠP sa budú pravidelne zúčastňovať funkcionári mesta a podľa prerokúvanej problematiky i príslušní vedúci oddelení MsÚ. Zástupcov ŠP budú zas prizývať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva.