Pripravuje sa rozšírenie cintorína

Mestský úrad / Marec 2005 / Prečítané 1915 krát

   Už niekoľkokrát sa naši občania stretli s problémom, ktorý sa týka možnosti pochovávania na pezinskom cintoríne. Zatiaľ čo na cintorínoch v grinavskej a cajlanskej časti mesta je miest na pochovávanie na niekoľko desaťročí, situácia na cintoríne v centre mesta je kritická.
Nepomáha ani apelovanie na občanov, ak je to len trochu možné, aby využívali možnosti pochovávať mimo hlavného cintorína. Preto vedenie mesta veľmi intenzívne pripravuje rozšírenie cintorína a to hneď niekoľkými smermi. Ide najmä o územie bývalého lesného závodu po celej dĺžke jestvujúceho cintorína a tiež v smere na východ, kde mesto odkúpilo celý sad a jeden rodinný dom, v ktorom budú cintorínske služby. Pripravuje sa tiež projekt nového domu smútku. Zatiaľ sa bude akútna situácia riešiť pochovávaním v juhovýchodnej časti cintorína, prípadne likvidáciou starých hrobov, o ktoré sa dlhodobo nikto nestará. Paradoxná je situácia, že v minulosti si niektorí občania mohli voľné hrobové miesta odkúpiť a tak sa dnes zdá, že na cintoríne je veľa voľných miest.
Celý problém bude vyriešený do polovice tohto roka, dovtedy prosíme občanov o trpezlivosť a porozumenie.


Ohodnoťte článok: