Ako je to s poštou?

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2085 krát
V ostatnom čase sa niekoľkokrát objavili neoverené infomácie o rušení a premiestňovaní pôšt v Pezinku. Vraj sa má rušiť pošta na Radničnom námestí, pretože mesto potrebuje ďalšie priestory na výkon kompetencií, ktoré prešli zo štátu na samosprávu a najmä preto, že mesto Pošta na sídlisku Severchce zvýšiť poplatok za prenájom priestorov pošty. A rušiť sa má vraj tiež pošta na Severe, pretože Telekomunikácie predávajú budovu.
O odpoveď sme požiadali primátora mesta Olivera Solgu:
- Áno je pravda, že už dlhšie sa hovorí o problémoch s poštovými budovami v našom meste a preto som navštívil nielen pani vedúcu prevádzky, ale dali sme podnet aj na vedenie Pošty do Dunajskej Stredy. V prvom rade chcem občanov ubezpečiť, že mesto v žiadnom prípade nezvyšuje pošte nájomné. Hoci je nízke, vnímame to ako službu občanom a preto toto nízke nájomné tolerujeme. Taktiež sme nežiadali uvoľniť priestory, pretože problém nových oddelení a kancelárií sme už vyriešili v rámci našich možností. Skôr nás prekvapilo, že realitná spoločnosť Iuris predáva budovu na Severe, a nikde sa nehovorí, či po odpredaji tam bude aj naďalej pošta. Dostali sme však ubezpečenie (stanovisko odvysielala aj TV Pezinok), že súčasný stav ostane zachovaný.