Činnosť Galérie Štefana Prokopa

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 1970 krát
Od 18. júna minulého roku je otvorená Galéria Štefana Prokopa na Potočnej ulici, ktorá pripravila už viacero pekných podujatí. V súčasnosti je v galérii nainštalovaná výstava kresieb sochára Š. Prokopa, ktoré teraz i predtým boli považované za rovnocenné sochám. Nie sú to skice, podľa ktorých robil sochy, ale hotové diela.
Natália Prokopová v galérii, ktorá nesie meno jej manžela.   Dušou galérie je manželka Š. Prokopa - Natália. Pri našej návšteve nám povedala, že najväčšiu zásluhu na vzniku galérie pripisuje firme IPEC, najmä jej riaditeľovi Ivanovi Čarnogurskémuml. Nielenže priestory galérie kompletne zreštaurovali, ale aj teraz podporujú niektoré jej aktivity.
V minulom roku spolu usporiadali dvojtýždenné maliarske sympózium v Malej Frankovej, na ktorom sa zúčastnilo šesť maliarov. Diela, ktoré z neho vzišli, najprv vystavovali v mieste sympózia a potom v Galérii Š. Prokopa v Pezinku. V tejto aktivite chcú pokračovať, sympózium teda bude aj v tomto roku.
Tohtoročný výstavný program galérie, ktorý zostavilo a organizačne zabezpečilo občianske združenie, obsahuje viacero výstav a podujatí. Po ukončení výstavy kresieb Š. Prokopa (potrvá do 15.3.) v marci zorganizujú výstavu sôch Jozefa Habora a v apríli bude galéria patriť mladým výtvarníkom, čerstvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení.
Občianske združenie Galérie Š. Prokopa má veľa zámerov, koľko ich však naplní bude závisieť od finančných možností, od priazne sponzorov. Spoliehajú sa však aj na úspech niektorých projektov, na ktoré žiadali granty z Ministerstva kultúry. Za veľký problém nateraz považujú nedostatok propagačných materiálov, bez ktorých sa dá ťažko zabezpečovať návštevnosť. Preto chcú v krátkej dobe urobiť bulletin, plagáty a webovú stránku.
Galéria Š. Prokopa je otvorená denne od 14.00 - 17.00 hod., okrem pondelka. Tel. kontakt: 033/ 641 1166.