Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2005 / Prečítané 2124 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20


Mama, ocko, poď sa hrať...
 - hravé predpoludnia každý utorok a štvrtok od 10.00 - 12.00 hod., kde okrem hier i tvorivých dielní majú deti možnosť prvého kontaktu s kolektívom a zároveň i rodičia priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností;

Internet
 - s možnosťou tlače, prípadne práce na počítači či PC hier. Každý týždeň v pondelok, stredu a piatok v čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod., v utorok a štvrtok v čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod. v Dome techniky na Mladoboleslavskej 9 (oproti ZUŠ). Poplatok za internet: 20 Sk/ hod.

Deň otvorených dverí v Dome techniky
- počítačové hry, internet, modelárska dielňa. Každý párny týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. Poplatok 20 Sk/ deň.

Kurzy pre staršiu mládež a dospelých:

Kurz keramiky
- bude ho viesť skúsená keramikárka, kurz sa bude konať 1 krát týždenne (v utorok 17.00 - 19.00 hod.). Cena kurzu na polrok: 500 Sk;

Zvládanie konfliktov v komunikácii (praktické riešenia)
- tento kurz v praktickej podobe otvárame vzhľadom na záujem v predchádzajúcom roku. Konať sa bude 1 krát týždenne (2 hodiny) po dohode s lektorom. Cena kurzu na polrok: 500 Sk;

Ústna harmonika (improvizácia, možnosť aj s gitarou)
- bude sa konať raz týždenne (2 hodiny) po dohode s lektorom. Cena kurzu na polrok: 500 Sk.

Ohodnoťte článok: