Chceme prehĺbiť spoluprácu a pomáhať si

Február 2005 / Prečítané 2325 krát

Aký význam pripisujete Pezinskému mikroregiónu a čo od neho očakávate?

   Ing. Jozef Javorka, starosta obce Slovenský Grob:
- Vznik Pezinského mikroregiónu bude určite prínosom pre samotné mesto Pezinok a taktiež pre okolité obce Viničné, Vinosady, Limbach a Slovenský Grob. Prehĺbi sa spolupráca medzi samosprávou mesta Pezinka a samosprávami okolitých obcí a to na báze hospodárskej činnosti, kultúry a športu. Bude väčšia koordinovanosť pri príprave jednotlivých podujatí a zvýši sa ich návštevnosť. Prostredníctvom samospráv sa prenesie informovanosť o dianí v celom regióne a prehĺbi sa spolupráca aj medzi podnikateľskými subjektmi v mikroregióne. Vznikom Pezinského mikroregiónu sa črtá veľká škála možností rozvoja už v súčasnosti bohatého a rozvinutého regiónu.

Obec Slovenský Grob prispeje k zatraktívneniu regiónu predovšetkým turistickým ruchom zameraným na oblasť gastronómie. Naši podnikatelia vedia veľmi chutne pripraviť husacinu, pečeň a lokše, ale k týmto gurmánskym špecialitám patria kvalitné vína pezinských, limbašských, vinosadských, viničnianskych i začínajúcich slovenskogrobskych vinárov. Keď dáme dohromady dobré jedlá, vína, ľudovú hudbu a kvalitné ubytovanie, dokážeme konkurovať iným regiónom na Slovensku i v zahraničí. Budeme sa snažiť, aby turisti, ktorí prídu do našej obce, pokračovali v návšteve Pezinka a ďalších obcí Pezinského mikroregiónu. Veď máme im čo ponúknuť, máme sa čím pochváliť. Ďalšou prioritou obce budú hodnotné podujatia v Dome kultúry a na novom futbalovom štadióne. V oblasti duchovného života to budú každoročné augustové pútnicke slávnosti pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a júnové Svätojánske hodové slávnosti.

   Štefan Lenghart, starosta obce Viničné:
- Vznik Pezinského mikroregiónu prispeje k vzájomne koordinovanému rozvoju mesta a obcí, s určením priorít a jednotlivých zvláštností každého člena mikroregiónu. Pomôže pri riešení spoločných problémov, napr. zlá dopravná situácia. Očakávame podávanie spoločných projektov, napr. cyklotrasy, programy hospodárskeho a ekonomického rozvoja. Chceme tiež vytvárať plán spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, aby návštevník nášho regiónu mal stály a zaujímavý program.

Ponúkame svoje pravidelné podujatia - výstavu vín (23. ročník), rybársky deň, streľbu na asfaltové terče, medzinárodné lukostrelecké preteky Slovakia Grand Cup, Malokarpatský strapec. V roku 2006 sa vo Viničnom uskutočnia Majstrovstvá sveta akademikov v lukostreľbe. Dobudujeme športový areál, ktorý bude slúžiť na organizovanie medzinárodných športových pretekov a iných spoločenských a kultúrnych podujatí. Úpravou stredu obce chceme vytvoriť podmienky na otváranie vinárničiek a podnietiť rozvoj vinárstva a gastronómie.

   Vladimír Hrašna, starosta obce Limbach:
- Od mikroregiónu si sľubujeme všestranný rozvoj jednotlivých obcí a mesta. Riešenie problémov samosprávy a občanov, ako i podporu aktivít zameraných na kvalitu života. Úlohou bude prehĺbenie cestovného ruchu, vidieckej turistiky a služieb. Spoločne budeme riešiť problém dopravy, odpadového hospodárstva, životného prostredia, sociálnych a zdravotných služieb. Očakávame, že bude väčšia možnosť získania finančných prostriedkov z európskych fondov.

Naša obec môže ponúknuť v rámci agroturistiky a cestovného ruchu kvalitné služby pohostinských zariadení, návštevu pivníc u jednotlivých vinárov, cykloturistické a turistické trasy. Chceli by sme sa podieľať na rozvoji vinohradníctva a vinárstva a prezentovať ich doma i v zahraničí.

   Ing. Miroslav Achberger, starosta obce Vinosady:
 - Založenie v poradí druhého (a dúfam, že nie posledného) mikroregiónu v Malokarpatskej oblasti, bude jednoznačne na osoh všetkých zainteresovaných. Vzájomná spolupráca už existuje, len si ju niekedy ani neuvedomujeme. Záleží na nás, ako spoluprácu zintenzívnime a využijeme jednak geografickú blízkosť ale aj ľudské vzťahy, porozumenie a aktivity medzi organizáciami v jednotlivých obciach. Táto symbióza a spolupráca sa môže rozvíjať i na medzinárodnej úrovni, vo forme regionálnej cezhraničnej spolupráce.
   Môžeme prispieť k rozvoju a zatraktívneniu mikroregiónu v prvom rade v oblasti vinárstva a vinohradníctva, rozvojom agroturistiky - domáce zabíjačkové špeciality, dychová hudba Vinosadka, zaujímavé kultúrne a prírodné pamiatky.

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinka:
Mesto Pezinok, konkrétne Spoločný obecný úrad, už vykonáva pre okolité obce mnohé činnosti prenesenej štátnej správy, napríklad stavebné konania, ale i školský úrad. Viažu nás väzby historické, ekonomické ale najmä ľudské. V okolitých obciach nájdete viaceré možnosti turistického, kultúrneho i športového uplatnenia. Jednoducho už sme k sebe najbližšie. Spoločne však musíme krásu a bohatstvo nášho mikroregiónu propagovať a rozvíjať na spokojnosť všetkých občanov i návštevníkov zo Slovenska či zahraničia.
Každý zo starostov to vo svojej odpovedi už uviedol. Pozrite sa napríklad na to, ako sa naše obce k sebe približujú výstavbou rodinných domov. Preto budeme musieť spoločne riešiť problém dopravy, infraštruktúry ako aj školstva, zdravotníctva a tiež ekológie. Veď skládka odpadu ovplyvňuje vzduch rovnako v Pezinku, ako i vo Viničnom a v Slovenskom Grobe. Na záver nemôžem zabudnúť ani na naše osobné priateľské vzťahy a spoluprácu medzi nami volenými funkcionármi.


Ohodnoťte článok: