Koniec "čiernym" reklamám

Mestský úrad / Február 2005 / Prečítané 1961 krát
Rôzne reklamy v meste vznikajú ako huby po daždi a často ich výrobcovia nerešpektujú ani základné pravidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení a používaní reklám. Každá reklama pritom musí byť ohlásená a riadne zaevidovaná na Mestskom úrade, na oddelení výstavby. Posledný prieskum v niektorých častiach mesta ukázal, že to tak nie je. V snahe zaviesť poriadok v tejto oblasti Mesto Pezinok vyzýva všetkých majiteľov reklám, ktorí svoju reklamu alebo pútač osadili bez povolenia, aby do konca mája tohto roku svoju reklamu legalizovali ohlásením na Mestskom úrade v Pezinku (odd. výstavby č. dv. 36). Poplatok za reklamu bol v minulom roku zrušený, vyberá sa len poplatok za nájom verejného priestranstva, ak sa reklama nachádza na pozemku mesta. Správny poplatok za povolenie reklamy je 1500 Sk. Po tomto termíne, ak reklama nebude riadne zaevidovaná a povolená, bude odstránená a majiteľ reklamy bude sankcionovaný.