Harmonogram vývozu odpadov v I. polroku

Február 2005 / Prečítané 1922 krát
OKRUH I
(Cajla - komplet, Krížna, Malacká, Kutuzovova, Muškát I, Gogoľova, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Rázusova, Trnavská, Šenkvická, Holubyho, Farská, Potočná, Radničné nám., M.R. Štefánika)
Netriedený odpad - 14.3., 29.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.;
biologický odpad - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.;
papier + plasty - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;

OKRUH IIA
(Dobšinského, Slnečná, Mýtna, Pod lipou, S. Chalúpku, Šancová, Záhradná, Lesnícka, Meisslova, Senecká, Sládkovičova, Kalinčiakova, Hollého, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, žel. stanica)
Netriedený odpad - 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.;
biologický odpad - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.;
papier + plasty - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;

OKRUH IIB
(Kollárova, Jesenského, Kupeckého, Polkorábova, Bernolákova, Hrnčiarska, Kuzmányho, Kollárova, Zigmundíkova, Kukučínova, Vajanského, Malokarpatská, Zámocká, Za koníčkom, Grinava - Štúrova)
Netriedený odpad - 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5. 24.5., 7.6., 21.6.;
biologický odpad - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.;
papier + plasty - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;

OKRUH III
(1. mája, Bratislavská, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Komenského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého, Grinava - komplet okrem Štúrovej)
Netriedený odpad - 2.3., 16.3., 31.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.;
biologický odpad - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6.
papier + plasty - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;

SÍDLISKÁ
Netriedený odpad - vyváža sa dvakrát týždenne. V pondelok a štvrtok: sídlisko Sever, Muškát, Záhradná ul., ul. M.R. Štefánika, Moyzesova, Za dráhou a Za hradbami. V utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor a sídlisko Juh. Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz separátov: papier - 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., sklo - 8.3., 5.4., 3.5., 14.6., plasty - 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6. a 27.6.

Ohodnoťte článok: