EKO DOMČEK na Vajanského ulici

Jozef Zelenák / Február 2005 / Prečítané 2729 krát
Materská škola na Vajanského ulici patrí k vyhľadávaným predškolským zariadeniam v Pezinku. Jej riaditeľka Mgr. Jana Luzová ma hneď na úvod návštevy prekvapila otázkou: "Zamysleli ste sa niekdy nad tým, že dieťa strávi u nás denne osem až desať hodín bez svojich najbližších?" Nezabudla však hneď dodať, že pedagogickí i nepedagogickí pracovníci (a či vlastne pracovníčky) sa to snažia svojou starostlivosťou zmierniť. Ukazuje sa, že úspešne aj vďaka aktívnemu rodičovskému združeniu.
Škôlku na Vajanského ulici navštevuje stodvadsať detí v piatich triedach. Na dvore sú okrem stromov malé a veľké pieskovisko, stoly, lavičky, preliezačky a hojdačky a tak, keď sa naň vyhrnú všetky deti, je pritesný. Preto sa obrátili na študentov, budúcich architektov, aby im pomohli.
"Pod vedením Ing. Karola Katoša, PhD. a podľa našich výchovno-vzdelávacích zámerov navrhli projektové riešnie účelového prekrytia pieskovísk formou domčekov. jeden z nich by mal plniť ciele environmentálnej výchovy a nazvali sme ho EKO-DOMČEK," hovorí riaditeľka Mgr. Jana Luzová.
Vznikne nad veľkým pieskoviskom a bude mať plochu 40 m2. V kútoch budú umiestnené nádoby na triedenie odpadu (papier, plasty, kovy, sklo)
 "Cieľom projektu je pestovať environmentálne vedomie detí a ich postoje k odpadovému hospodárstvu. Deti sa naučia triediť odpad, ľahšie ich povedieme k utváraniu hygienického, bezpečného a estetického prostredia, čím sa upevnia ich postoje k tvorbe a ochrane životného prostredia, vysvetľuje riaditeľka Mgr. Jana Luzová.
EKO-DOMČEK bude užitočný aj inak, napríklad ochráni deti pred slnkom či dažďom a pohyb v ňom podporí ich telesnú výchovu. Navyše si budú rozvíjať matematické myslenie, naučia sa pohotovejšie chápať pojmy "viac", "menej", "rovnako" ako aj zatrieďovať predmety do skupín. Zároveň sa upevnia vzťahy medzi deťmi v útulnom prostredí podnecujúcom k priateľstvu a spolupráci, nehovoriac o tom, že v domčeku nájde súkromie skupina detí.
Ako vari každý projekt, aj vznik EKO-DOMČEKA, ako celoročne využiteľnej pomôcky na všestranný rozvoj detí, na pestovanie ich postojov a na automatizáciu ich návykov, bude niečo stáť. Všetci priaznivci môžu na EKO-DOMČEK prispieť aj poukázaním 2 % z dane podľa týchto údajov:
Rodičovské združenie pri Materskej škole Vajanského 16, 902 01 Pezinok, právna forma: občianske združenie, IČO: 17 319 617403, Číslo účtu: 6658034001 / 5600 - DEXIA banka.

Ohodnoťte článok: