Poďakovanie

Február 2005 / Prečítané 2084 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí dňa 27.1. 2005 prišli odprevadiť na poslednú cestu života našu drahú zosnulú Hermínu SKOVAJSOVÚ.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktoré zmiernili náš žiaľ. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: