Výber nadaných detí

Mgr. Ľubomír Štiglic / Február 2005 / Prečítané 1676 krát
Máte doma nadané dieťa, budúceho prváka, a neviete, ako ďalej rozvíjať jeho talent? Základná škola Na bielenisku v Pezinku otvára v školskom roku 2005/2006 prvú triedu pre mimoriadne nadané deti.
Za mimoriadne nadané deti považujeme deti s prejaveným všeobecným poznávacím náskokom a veľkým intelektovým potenciálom, ktorý sa meria štandardnými psychologickými testami.
Detí budeme vyberať s Pedagogicko-psychologickou poradňou a Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku. Psychologické testovanie sa uskutoční v marci a apríli. Rodičov a deti pozveme písomne na základe prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo si ju môžu stiahnuť z web stránky na internete - http://zsnabielenisku.webpark.sk.
Deti, ktoré chceme navrhnúť na psychologické vyšetrenie výnimočnej intelektovej spôsobilosti by mali spĺňať niektoré z týchto kritérií: dieťa vie písať paličkovým písmom, alebo vie už písať niektoré písmená, vie viac alebo menej plynule čítať, vie počítať do 20 a viac. Medzi niektoré ďalšie typické charakteristické črty rozumovo nadaných detí patrí: rýchle učenie sa, vynikajúca pamäť, rýchlosť vnímania, vysoká aktivita, vyžadovanie podrobných odpovedí, hlad po poznaní, potreba povedať vždy svoj názor, nezvyčajné záujmy a pod.
Prosíme rodičov, aby svoje deti, pokiaľ spĺňajú tieto kritériá, nahlásili do 15. marca 2005 telef. alebo e-mailom na ZŠ Na bielenisku v Pezinku: tel. 033/640 4729, 640 2241, 0903 704 063, e-mail: ZSNabielenisku@zoznam.sk .
O zaradení dieťaťa do triedy nadaných detí sa rozhodne do konca mája.

Ohodnoťte článok: