DNI KNIŽNICE 2005

Február 2005 / Prečítané 2014 krát

Podujatia pre deti:
8.3. - Dopoludnie s rozprávkou - čítanie z knihy Danka a Janka pre deti z materských škôl;
9.3. o 10.00 hod. - Rozprávanie o nových knižkách - vydavateľstvo Mladé letá predstaví svoje najnovšie knižné tituly, možnosť zakúpenia kníh s 20 percentnou zľavou;
10.3. o 10.00 hod. - Stretnutie so spisovateľkou Vierou Valachovičovou - Ryšavou a s jej knižkami Svetlá hus a Z ježkovej kapsičky;
l hodiny knihovníckej gramotnosti
l odpustenie pokút za upomienky
l zápis detí do knižnice bezplatne počas celého marca.

Podujatia pre dospelých:
7.3. o 18.00 hod. - Stretnutie s Pavlom Dvořákom - rozprávanie z histórie, autogramiáda s možnosťou zakúpenia kníh z vydavateľstva Rak;
8.3. o 9.30 hod. - Beseda s Jozefom Mihalkovičom - stretnutie maturantov s jubilujúcim básnikom (70 r.);
l odpustenie pokút za upomienky.
Služby knižnice - požičiavanie kníh, časopisov, k dispozícii intenet, posedenie v čitárni každý deň od 8.00 - 18.00 hod., okrem stredy: 13.00 - 14.00 hod., v sobotu 8.00 - 12.00 hod.
Miesto konania podujatí: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5. Bezplatné zápisy a odpúšťanie pokút platí aj na Pobočke Cajlanská ul. 63, kontakt: 033/641 2315, e-mail: librarypezinok@stonline.sk.


Ohodnoťte článok: