Venujte percentá daní Revii

Revia / Február 2005 / Prečítané 1971 krát
Nadácia Revia je verejnoprospešná organizácia, ktorá podporuje medzisektorovú spoluprácu a rozvíja myšlienky darcovstva a dobrovoľníctva v Pezinku už osem rokov. Za roky 1997 - 2004 sme v Pezinku pomohli sumou 5 400 000 Sk. Naše aktivity realizujeme v partnerstve s Mestom Pezinkom, základnými školami, mimovládnymi organizáciami, individuálnymi dobrovoľníkmi, podnikateľmi.
Dôraz kladieme na také projekty, ktoré spájajú komunitu a prinášajú úžitok väčšine obyvateľov. Jednou z možností, ako prispieť na aktivity nadácie Revia je založiť si fond určitého zamerania, ktorý spravuje nadácia. Jedným z príkladov je novozaložený Fond Klubu podnikateľov mesta Pezinka. Nadácii Revia môžete pomôcť tiež tým, že jej venujete 2 percentá daní. Týmto krokom rozhodnete, že tieto prostriedky zostanú v regióne a použijú sa na skvalitňovanie života v Pezinku.
Nadácia kumuláciou prostriedkov z daní môže podporiť aj väčšie projekty s výraznejším prínosom pre komunitu. Prostriedky sa prerozdeľujú podľa zverejnených kritérií, pravidiel a podmienok, rovnakých pre všetkých.
Ak ste sa rozhodli venovať nám 2% daní pripájame kontaktnú adresu: REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia, 902 01 Pezinok, Moyzesova 26, www.revia.sk, č.t. 641 3011, 0905 960 797.


Ohodnoťte článok: