Bohatá činnosť Jednoty dôchodcov v Grinave

Ján Veselý / Február 2005 / Prečítané 1950 krát
Už aj v Grinave je Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vznikla vlani v marci, založilo ju dvadsaťdva členov. Na ustanovujúcej členskej schôdzi Mgr. Mária Konečná, predsedníčka Okresnej organizácie JDS v Pezinku, oboznámila prítomných so stanovami a poslaním organizácie. Zvolili sme si tiež päťčlenný výbor a dvoch členov revíznej komisie.
Z ustanovujúcej schôdze JDS v Grinave, v marci minulého roku   O niekoľko dní sa chystáme hodnotiť našu ročnú činnosť, ktorá bola mimoriadne bohatá. Mestský úrad nám vyšiel v ústrety a umožnil nám stretávať sa v priestoroch Integrovaného klubu. Stretávame sa pravidelne dvakrát do mesiaca. Zabávame sa, spievame, spoločne oslavujeme okrúhle životné jubileá, meniny, hráme v karty, čítame časopisy, pozeráme video, ktoré si pri rôznych akciách sami natočíme. Taktiež usporadúvame vo vlastnej réžii tanečné zábavy, ako fašiangovú, Katarínsku a majáles, na ktorý sme pozvali vzácnych hostí zo ZO JDS Pezinok a všetkých seniorov z Klubu dôchodcov v Grinave. Spoločne navštevujeme kúpaliská, prezentácie, športové hry, gulášparty a iné.
Neverili by ste, čo všetko človek v pokročilom veku dokáže. Z vlastnej skúsenosti by som odporúčal ostatným seniorom, ktorí sa ešte nezapojili do našich radov, aby neváhali a prišli medzi nás podeliť sa o svoje skúsenosti a nové nápady. Veď, ktosi múdry povedal: "Zmena je život a život je pohyb".


Ohodnoťte článok: