Prieskum zameraný na podmienky života detí a mládeže v Pezinku

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2346 krát
V januári MsÚ v Pezinku - odd. vzťahov k verejnosti, pripravil dotaznikový prieskum u 100 respondentov (kvótny výber) zameraný na zisťovanie názorov občanov na podmienky života detí a mládeže v Pezinku. Respondenti odpovedali na tri otázky:

 

1. Ako hodnotíte starostlivosť o deti podľa oblastí (v %):

  veľmi dobre priemerne  negatívne nevedia-neodpovedali
Zdravotná starostlivosť  28  50  6  16
Vzdelávanie (školy)  44  43  2  11
Podmienky pre šport  20  46  22  12
Kultúrne uplatnenie  34  44  11  11
Sociálna starostlivosť  13  42  10  35
Bezpečnosť  14  53  10  23
Životné prostredie  15  44  33  8
Duchovná oblasť  29  33  6  32
Medziľudské vzťahy  21  46  10  23
Rešpektovanie práv detí  21  28  11  40


2. Čo navrhujete na zlepšenie podmienok pre život detí v Pezinku?

22x - vybudovať športoviská a priestory na šport, získať viac trénerov, aby šport v meste nebol živelný (hokej, hokejbal, futbal, poriadny skejtpark, cenovo prístupné kurty pre deti, dráha na kolieskové korčule, bežecké trate, cyklotrasy, autodráhy);
14x - vybudovať detské ihriská (s drevnými prvkami, ako napr. v Medickej záhrade v Bratislave, s väčšou bezpečnosťou, čo najďalej od cesty, s prístupom aj cez víkendy a počas prázdnin, ochranou pred vandalmi a so zamedzením prístupu psov) a areál pre staršie deti (nad 6 rokov);
7x - rozšíriť počet krúžkov a príležitostí na tzv. mimoškolskú činnosť a ponuku aktivít na voľný čas;
4x - urobiť niečo s pezinskou skládkou, zlepšiť životné prostredie a čistotu v meste, sprevádzkovať kaviarne a disko, kde sa nefajčí, vybudovať detské centrum, resp. centrá pre deti a mládež alebo pastoračné centrum (napr. v Grinave alebo na Severe), kde by deti mohli hovoriť o svojich problémoch a kde by im bola poskytnutá pomoc po každej stránke, viac športových, kultúrnych turistických podujatí pre deti;
3x - zvýšiť kontrolu na detských ihriskách, aby neslúžili na pobehovanie psov. Ak to nebude možné, radšej pieskoviská nahradiť hojdačkami a preliezkami, vybudovať letné kúpalisko;
2x - netreba budovať nové ihriská, stačí dobudovať existujúce;
1x - zvýšiť úroveň výučby k národnej hrdosti, väčšiu starostlivosť o deti zo strany rodičov, prebrať skúsenosti z iných miest (napr. v menšom Štúrove je 5 drevených hracích zostáv pre deti), vybudovať klub pre deti od 14 rokov, vyššie dotácie na šport mládeže, zníženie poplatkov detí na športové a kultúrne uplatnenie, zvýšiť kontrolu v zariadeniach s automatmi, zvýšiť ohľaduplnosť vodičov, cirkev by mala viac podporovať aktivity mladých, viac zapájať deti do organizovania rôznych aktivít, eliminovať negatívny vplyv rovesníckych skupín, ktoré výrazne ovplyvňujú výchovu dieťaťa (zabrániť, aby sa deti v rovnakom veku stali ich členmi), zvážiť výsadbu silne alergizujúcich drevín (breza, topoľ), resp. ich pravidelné orezávanie, lebo veľa detí je alergických na tieto stromy, napr. na Rulandskej ul. rastú rovno pod oknami, v MŠ na Pekníkovej ul. sú zas brezy, detské ihriská už nie sú lákadlom pre deti, mali by sa zatraktívniť, Kultúrne centrum by malo organizovať také zábavno-vzdelávacie programy, na ktoré by chodili deti samy a nie pod tlakom rodičov.

 

3. Kde navrhujete umiestniť detské ihriská?

11x - na Muškáte (napr. Muškát II - Muškátova ul., medzi bytovkami alebo na parkovisku okolo bytoviek, Rulandská ul. až za garážami;
11x - v Zámockom parku (dobudovať a rozšíriť existujúce);
9x - na každom sídlisku;
8x - na sídlisku Sever;
7x - v centre mesta (na Kupeckého ul., kde bolo dopravné ihrisko, v okolí Moyzesovej ul., na Tehelnej ul., pri Kultúrnom centre, starej lekárni, pri kostoloch);
5x - v Grinave, pri školách a materských školách;
3x - na Kejde;
1x - na Starom dvore, na Pažiti, na Cajle.
Vážení čitatelia, pokiaľ sa chcete k tomuto problému vyjadriť aj vy, pošlite nám svoj názor na adresu: Redakcia Pezinčana, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, e-mail: pezincan@msupezinok.sk


Ohodnoťte článok: