Zmena účtu Sociálnej poisťovne

JUDr. Eva Rózsasová / Február 2005 / Prečítané 2891 krát
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava-okolie oznamuje, že od 1. februára 2005 došlo k zmene čísla účtu na zaplatenie poistného. Poistné na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity, penále, pokuty a poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti (aj za obdobie pred rokom 2005) poukazujte na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava-okolie č. 7000155776/8180 (štátna pokladnica). Účet pobočky č. 1041903-112/0200 bol od 31.1. 2005 zrušený.
Sociálna poisťovňa oznamuje zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov, že sú povinní s účinnosťou od 1.2. 2005 zasielať mesačné výkazy poistného a príspevkov elektronickou poštou. Bližšie informácie sú k dispozícii v Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava-okolie.


Ohodnoťte článok: