Ďalší krôčik dopredu

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2064 krát
Prípravy na budovanie Podkarpatskej kanalizácie, na ktorú má byť napojený Pezinok a okolité mestá a obce, sa posunuli opäť dopredu. Na poslednom pracovnom stretnutí 2. februára bola prezentovaná mapa, na ktorej je už vyznačená trasa kanalizačného zberača.
Ocenením angažovanosti nášho mesta v tejto veci je aj to, že náš Stavebný obecný úrad bol poverený zastupovaním zainteresovaných obcí v pozícii stavebného úradu.

Ohodnoťte článok: