Zaoberali sa zdravotným stavom obyvateľov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 1668 krát
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja prerokúvali vlani v decembri správu o zdravotnom stave obyvateľstva. Z obsiahleho materiálu sme vybrali niektoré údaje, týkajúce sa nášho okresu.
Podľa štatistických údajov k 1.7. 2002 v okrese Pezinok žilo 54 429 obyvateľov, z čoho je 52 percent žien. V roku 2000 bola veková štruktúra obyvateľstva: 0 - 14 rokov 4920 mužov, 4625 žien, 15 - 59 rokov 18312 mužov, 18161 žien, nad 60 rokov 3130 mužov, 5134 žien. V najnižšej vekovej kategórii 0 - 14 rokov je teda viac mužov (o 295), ale vo veku nad 60 rokov je viac žien (o 2004), čo potvrdzuje známy fakt, že ženy sa u nás dožívajú vyššieho veku.
Úmrtnosť v roku 2002 (počet úmrtí na 100 tisíc obyvateľov) je v Bratislavskom kraji v porovnaní so slovenským priemerom u mužov nižšia a u žien mierne vyššia. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov sú onkologické ochorenia (pľúca a priedušky, kolorekt. karcinóm, hrubé črevo, prostata), obehová sústava (ischemická choroba, infarkt myokardu, hypertenzia), dýchacia sústava tráviaci trakt. Ženy najčastejšie zomierajú na choroby obehovej sústavy, onkologické ochorenia (nádory prsníka, hrubého čreva, pľúc a priedušiek), choroby dýchacej sústavy a tráviaceho traktu.
V roku 2002 bol výskyt novozistených prípadov onkologických ochorení pri porovnaní vidieckych okresov Pezinok, Malacky a Senec najvyšší v okrese Malacky (muži 479, ženy 422) a najnižší v okrese Senec (muži 453, ženy 292). V okrese Pezinok bolo u mužov 476 a u žien 390 onkologických ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Vyšší výskyt tohto ochorenia zaznamenali v okresoch Bratislava I, Bratislava III, Bratislava II a Bratislava IV.
Zastupiteľstvo BSK určilo okruhy problémov, ktoré je nevyhnutné v budúcnosti v našom kraji riešiť: starnutie obyvateľstva, pokles pôrodnosti, zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych služieb prvého kontaktu pre starých občanov, zlepšenie zdravotného stavu, sledovať výskyt epidemiologických závažných ochorení, najmä tuberkulózy, sexuálnych prenosných ochorení a drogovej závislosti.

Ohodnoťte článok: