Mladí budú mať Študentský parlament

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2137 krát
Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Študentskej rady ako poradného orgánu Študentského parlamentu v Pezinku. Na poslanie mládežníckeho orgánu sme sa spýtali Ing. Jozefa Chynoranského (na snímke), zástupcu primátora a konzultanta Študentského parlamentu.

l Kto prišiel s myšlienkou založiť v našom meste Študentský parlament (ŠP)?
- Máme to vo volebnom programe Mestského zastupiteľstva a k tomuto MsZ prijalo aj osobitné uznesenie v marci 2003.
l Kto bude tvoriť ŠP?
- Mládežnícku samosprávu mesta bude tvoriť 25 členov, podobne ako v Mestskom zastupiteľstve. Každá stredná škola bude mať päť zástupcov, ktorých si vyberú sami študenti. Základné školy budú mať po jednom zástupcovi zo žiakov 8. - 9. ročníka. Všetci členovia parlamentu by mali mať trvalý pobyt v Pezinku.
l Aké je poslanie mládežníckej samosprávy?
- Mala by byť reprezentantom všetkých mladých ľudí v meste, organizovať ich život a prenášať problémy a návrhy na ich riešenie mestskému zastupiteľstvu. Študentský parlament by mal aktívne vstupovať do vecí verejných a svojím konaním pestovať u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta. Chceme tiež, aby mladí ľudia spoznali a pochopili fungovanie miestnej samosprávy a pripravili sa na prípadné pôsobenie v nej.
l Kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie ŠP?
- Má sa uskutočniť 3. marca. Na programe je voľba predsedu a dvoch podpredsedov, voľba Študentskej rady, schválenie štatútu a rokovacieho poriadku.


Ohodnoťte článok: