Klub Prometheus

Mária Marušicová / Február 2005 / Prečítané 2018 krát
Už aj v Pezinku bol založený klub spoločnosti Prometheus. Toto združenie občanov Slovenska bez vyznania, aktívne spolupracuje so sesterskými spoločnostiami vo viacerých krajinách Európy. Je členom Medzinárodnej humanistickej a etickej únie a Európskej humanistickej federácie. Združuje stúpencov vedecko-materialistického svetonázoru a sekulárneho humanizmu.
Usiluje sa o otvorenú občiansku spoločnosť, utváranú na základe demokracie a slobody, pluralizmu a tolerancie, rozvíjanie výchovno-vzdelávacej a kultúrno-osvetovej činnosti na báze vedeckého poňatia sveta a človeka v ňom.
Ak je vám toto združenie blízke a chcete prispieť k posilneniu jeho pôsobnosti staňte sa jeho členom. Prihlásiť alebo len informovať sa môžete na tel. 0903 245 171 alebo napíšte na adresu: Za hradbami 18, 902 01 Pezinok.

Ohodnoťte článok: