Prieskum o záujme turistov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 1650 krát
Na januárovom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave bol urobený prieskum, ktorý mal za cieľ zistiť záujem turistov o Pezinok.
Z prieskumu vyplynulo, že až 68 percent oslovených respondentov považujú Pezinok za zaujímavý pre dobré víno a gastronomické špeciality. Prírodné krásy zaujíma 7 percent, históriu a pamätihodnosti 5 percent, kultúru 6 percent a športové podujatia 8 percent návštevníkov.
Pezinok ako objekt cestovného ruchu navštívilo 86 perc. respondentov. Respondenti si myslia, že v rámci dovolenky je v Pezinku program na: niekoľko hodín - 38 perc., na 1 až 2 dni - 43 perc., 3 dni až týždeň - 10 perc., na viac ako týždeň - 3 percentá.

Ohodnoťte článok: