Zápis detí do materských škôl

Február 2005 / Prečítané 1999 krát
Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a nariadení riaditeľ materskej školy prijíma deti do materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Pezinok na nasledujúci školský rok 2005/06 sa podávajú v marci 2005. Miesto, čas podania prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre je uvedený v tabuľke.

   Dátum Čas Veková štruktúra Počet voľných miest
Bystrická1  14.3.  9.00-17.00  1.9. 01 - 28.2. 03
(2,5 - 4 roční)
 25
Holubyho 49  2.3.  13.00-17.00  1.9. 99 - 28.2.03
(2,5 - 6 roční)
 15
Vajanského 16  30.-31.3.  15.00-18.00  1.9. 99 - 28.2. 03
(2,5 - 6 roční)
 24
Za hradbami 1 21.3. 16.00-17.00 1.9. 99 - 31.8. 00
(5 - 6 roční)
10
        1.9. 00 - 31.8. 01
(4 - 5 roční)
 13
        1.9. 01 - 31.8. 02
(3 - 4 roční)
 18
         1.9. 02 - 28.2. 03
(2,5 - 3 roční)
 7
Záhradná 34 3.3. 16.00-17.00 1.9. 01 - 28.2. 03
(2,5 - 4 roční)
16
Základná škola s mat. školou Orešie 3 8.3.  10.00-17.00  1.9. 99 - 28.2. 03
(2,5 - 6 roční)
 25

 V Materskej škole Svätoplukova a v Materskej škole gen. Pekníka je kapacita na školský rok 2005/06 naplnená.


Ohodnoťte článok: