Byty experimentálne aj svojpomocne

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 1640 krát
Mnohých občanov zaujíma, čo všetko sa chystá na úseku výstavby v Pezinku. O zámeroch v tejto oblasti budeme informovať postupne, pretože investorov je viac.
Mesto Pezinok ako investor zabezpečuje výstavbu 41 bytov na Zumberskej ulici pod Pinelovou nemocnicou. Rozostavaný pavilón, ktorý mal pôvodne slúžiť ako zdravotnícke zariadenie, zmení účel využitia na malometrážne byty pre mladé rodiny a dôchodcov, ktorí si nateraz nemôžu kúpiť byt alebo postaviť dom. Výstavbu realizuje pezinská firma Batea.
Primátor mesta Oliver Solga nás informoval, že mesto pripravuje projektovú dokumentáciu na nadstavbu Materskej školy Za hradbami, kde budú byty. Taktiež sa pripravuje výstavba bytov v areáli Základnej školy na Kupeckého ulici. Tu by mali vyrásť dve bytovky, jedna pre mladých, druhá pre učiteľov. V obidvoch prípadoch je podmienkou, že záujemcovia si výstavbu zabezpečia vlastnými silami. Mesto im poskytne len pozemok a projektovú dokumentáciu. Ak sa tento experiment vydarí, aj v budúcnosti bude mesto podporovať túto formu výstavby, keď stavebníkom poskytne lacnejšie pozemky a projekty.
Z množstva ďalších drobnejších akcií spomenieme budovanie chodníkov, trávnikov a kanalizačných vpustov na Štefánikovej, Moyzesovej, Kukučínovej, Jesenského ulici a v iných častiach mesta.
Pozornosť sa venuje aj budovaniu detských ihrísk. V pláne sú tri ihriská, dve ukážkové vyrastú na sídliskách Za hradbami a Muškát, jedno dobudujú na sídlisku Juh.


Ohodnoťte článok: