Pezinčanov je viac a bude ich pribúdať

Február 2005 / Prečítané 1606 krát
Podľa informácie, ktorú sme získali z evidencie obyvateľstva Mestského úradu, v minulom roku sa v Pezinku narodilo 201 detí a zomrelo 170 osôb. Prisťahovalo sa 412 a odsťahovalo 365 ľudí. K 31.12. 2004 mal Pezinok 21 954 obyvateľov, čo je o 78 viac ako v predchádzajúcom roku.
Ide o priaznivý vývoj v porovnaní s rokom 2003, keď sa do nášho mesta viac ľudí prisťahovalo ako sa z neho odsťahovalo (+47 osôb) a tiež menej ľudí zomrelo ako v minulom roku (-13).
V roku 2005, po začatí plánovanej výstavby rodinných domov, Pezinok celkom isto prekročí hranicu 22 tisíc obyvateľov a v budúcich rokoch sa tento počet bude stále zvyšovať.

Demografický vývoj obyvateľstva za roky 2002 - 2004

Rok  Nar. deti  Prisťahovaní  Odsťahovaní  Zomrelí  Počet obyv.k 31.12
2002 174 423 430 162 21 897
2003 203 326 367 183 21 876
2004 201 412 365 170 21 954