Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2005 / Prečítané 1512 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20   21.-25.2. (pondelok - piatok) - JARNÝ CENTRÁCKY TÁBOR. Súčasťou tábora sú tvorivé dielne, netradičné hry a súťaže, celodenný výlet... Cena tábora je 600 Sk. V cene je zahrnuté poistenie, obedy na 4 dni, materiál. Prihlasovať deti bude možné do 11.2. v budove centra. 

Mama, ocko, poď sa hrať... - hravé dopoludnia každú stredu a piatok od 10.00 - 12.00 hod., kde okrem hier i tvorivých dielní majú deti možnosť prvého kontaktu s kolektívom a zároveň i rodičia priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností;

Internet - s možnosťou tlače, prípadne práce na počítači či PC hier. Každý týždeň utorok až piatok v čase od 10.00 - 12.00 hod. a pondelok až piatok 13.00 - 17.00 hod. v CVČ, odd. techniky na Mladoboleslavskej 9 (oproti ZUŠ). Poplatok za internet: 20 Sk/ hod.

Deň otvorených dverí v dome techniky - počítačové hry, internet, modelárska dielňa. Každý párny týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. Poplatok 20 Sk/ deň.

Ohodnoťte článok: