MESTO PRIATEĽSKÉ K DEŤOM

Január 2005 / Prečítané 1662 krát

Ako sa to začalo?
V rámci Vianočnej slávnosti Centra voľného času, ktorá sa uskutočnila 10.12. 2004 v Dome kultúry, oficiálne uviedol primátor mesta Pezinok Oliver Solga projekt detského fondu UNICEF Mesto priateľské k deťom, do ktorého sa zapojil aj Pezinok a ktorý je orientovaný na práva a dôstojný život detí. V časopise Pezinčan počas celého roka budeme monitorovať kampaň súvisiacu s týmto projektom a postupne predstavíme najdôležitejšie oblasti a aktivity súvisiace so životom najmenších spoluobčanov v Pezinku.

O čom bude kampaň?
Pezinok touto kampaňou prezentuje jednak svoju ambíciu uchádzať sa o titul Mesto priateľské deťom, hlavne však má za cieľ zlepšiť informovanosť obyvateľov o všetkom, čo sa v meste robí s deťmi a pre deti, poznaniu ich práv a aktívnemu zapojeniu do procesu ich napĺňania.

 

Prehľad škôl v Pezinku (viac na www.pezinok.sk )

Materské školy

Holubyho 49  033/641 25 79
Svätoplukova 51  033/640 45 84
Pekníkova 2  033/640 35 37
Bystrická 1  033/640 37 52
Za hradbami 1  033/643 30 19
Vajanského 16  033/643 22 44
Záhradná 34  033/641 20 73Stredné školy

Obchodná akadémia, Myslenická  1 www.oapk.sk , 033/642 34 10, 642 39 02
Gymnázium, Senecká 2  033/641 36 39, 641 22 52
Stredná odborná škola PZ, Fajgalská cesta 2  0961/541 111, 546 701

 

 Základné školy

Holubyho 14  033/641 22 47 www.zsholubpk.edu.sk
Fándlyho 11  033/641 22 53 http://zsfandlyho.webpark.sk
Kupeckého 74  033/640 37 68 www.zskupk.edu.sk
Na bielenisku 2  033/640 47 29
ZŠ a MŠ, Orešie 3  033/642 22 49
Špeciálna základná škola, Komenského 25  033/642 39 73
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Trnavská 1  033/641 33 81


Učilištia

SOU, Komenského 033/644 20 16, 644 39 00, 644 37 79
SOU, M.R. Štefánika 033/641 22 54, 641 22 60


Harmonogram kampane

január 2005
- prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie názorov občanov mesta (detí i dospelých) na podmienky života detí v meste
- v časopise Pezinský podnikateľ predstavenie firiem poskytujúcich nadštandardné služby deťom (Lalia, Tatra banka, Karpatské gazdinky a pod.)
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Školy a zdravotnícke služby pre deti v Pezinku.

február 2005
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Služby neškolských zariadení pre deti v Pezinku - občianske združenia a kultúrne inštitúcie.

marec 2005
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Čo robiť keď je dieťa v núdzi.

apríl 2005
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Kde a za akých podmienok môžu deti v Pezinku športovať.

máj 2005
- besedy pre deti a dospelých o právach detí
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Ako sa môžu deti v Pezinku zapojiť do rozhodovania o veciach verejných (predstavenie práce študentského parlamentu).

jún 2005
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan o tom ako sa starajú o deti vo svete, o nadštandardných službách pre deti a projekte UNICEF Mesto priateľské k deťom vo svete.

júl 2003
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan o projektoch prevencie pred kriminalitou detí a mládeže (protidrogové programy, mestská polícia - Správaj sa normálne, Kráčaj s otvorenými očami, Tvoj nepriateľ nie som ja, ale kriminalita).

september 2005
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan - Pre zdravotne postihnuté deti v Pezinku a o nich.

október 2005
- výtvarná súťaž detí - Chcem žiť v takomto Pezinku.

november 2005
- na záver kampane beseda v TV Pezinok o postavení detí v Pezinku
- prieskum verejnej mienky zameraný na zistenie zmeny v oblasti starostlivosti o deti v porovnaní s obdobím spred roka.

december 2005
- slávnostné ukončenie kampane pri príležitosti Vianočnej slávnosti Centra voľného času s ocenením jej aktívnych účastníkov.