Podpora športu

Január 2005 / Prečítané 1608 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na návrh Komisie športu a mládeže Koncepciu finančnej podpory rozvoja športu v roku 2005.
Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na šport z rozpočtu mesta a nakladania s nimi sa uplatňujú tri zásady: zásada transparentnosti, zásada zohľadnenia členskej základne, zásada zodpovednosti funkcionárov.

Schválená finančná podpora klubom na rok 2005:

PŠC (futbal)

 400 tisíc Sk

GFC (futbal)

 110 tisíc Sk

TJ Baník (futbal)

 110 tisíc Sk

MBK (basketbal)

 300 tisíc Sk

ŠKH Agrokarpaty (hádzaná)

 200 tisíc Sk

MaSK softballový klub

 150 tisíc Sk

VTC (volejbal a tenis)

 150 tisíc Sk

1.Judo club (džudo)

 180 tisíc Sk

Karate

 120 tisíc Sk

Taekwondo

 20 tisíc Sk

Stolnotenisový oddiel (ŠKP a Slovkarpatia)

 50 tisíc Sk

Orientačný beh TJ Sokol

 70 tisíc Sk

Tanečný klub Charizma

 40 tisíc Sk

Klub šachu

 5 tisíc Sk

Potápačský oddiel Perutýn

 5 tisíc Sk

Lyžiarsky klub Baba (Klub bežeckého lyžovania)

 10 tisíc Sk

Spolu:

 1 920 tisíc Sk

   Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na podporu športu v roku 2005 sumu 2 230 tisíc Sk, z toho je 1 920 tisíc Sk priama finančná podpora klubom, 230 tisíc prenájom športovej haly SOU a 80 tisíc Sk je rezerva na mimoriadne požiadavky.