Február v znamení histórie a spomienok

Ing. Eva Lupová / Január 2005 / Prečítané 1599 krát
Hoci február je najkratším mesiacom roka, ten pezinský bude čo do počtu najbohatším na podujatia orientované na minulosť mesta.
Prvé podujatie sa uskutoční 10. februára o 17. hodine v priestoroch Mestského múzea, ktoré v rámci dlhoročného vyklu Vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka predstaví záujemcom výsledky archeologickej sezóny 2004.
O týždeň neskôr, na 17. februára o 16. hod., susedné Malokarpatské múzeum zase pripravilo prednášku pri príležitosti 50. výročia smrti Štefana Krčméryho. Mgr. Martin Hrubala pri tejto príležitosti predstaví nielen život a dielo tohto básnika, ale porozpráva aj o väzbe tejto osobnosti na Pezinok.
A do tretice - 23. februára o 16.00 hod. sa v priestoroch Starej radnice uskutoční spomienkové stretnutie Neznáme známe osobnosti Pezinka. Názov dáva tušiť, že lektor Peter Sandtner bude rozprávať o ľuďoch, ktorí síce nežili v Pezinku, a ak áno, tak len krátko, napriek tomu však boli s našim mestom pracovne alebo súkromne spätí. Patria medzi nich M.R. Štefánik, A. Hlinka, J. Palkovič a F.V. Sasinek. Prosíme všetkých, ktorí ich poznali, aby prispeli svojimi spomienkami.
Vstup na všetky podujatia je voľný.