Blíži sa uzávierka literárnej súťaže

redakcia / Január 2005 / Prečítané 1676 krát
V novembrovom čísle Pezinčana sme uverejnili podrobné informácie o literárnej súťaži O cenu primátora mesta Pezinka. Tento ročník (13.) hlavný organizátor Mesto Pezinok v spolupráci so ZO Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov rozširuje o udelenie aj osobitných cien za najlepšie práce s mierovou tématikou pri príležitosti 60. výročia SNP a víťazstva nad fašizmom.
Súťažné práce treba doručiť v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 28. februára 2005 na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok, Daniela Debnárová.
Výsledky súťaže a vybrané najlepšie práce uverejníme v mesačníku Pezinčan.