Nádherný týždeň v Tatrách

Ján Veselý / Január 2005 / Prečítané 1641 krát

Účastníci rekreačného pohybu na Štrbskom Plese   Klub dôchodcov v Grinave pod vedením PhDr. Zity Joklovej zorganizoval v termíne 7. - 13. novembra rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní sme boli v Tatrianských Matliaroch v hoteli Sorea Hutník 2. Navštívili sme múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, ďalej Štrbské Pleso, Belianskú jaskyňu, hrad v Kežmarku, kostoly a iné pamätihodnosti. Vycestovali sme tiež do Poľskej republiky, v Novom Targu sme navštívili tradičný trh, v Zakopanom vzácny a nádherný rímskokatolícky kostol, v ktorom v roku 1978 celebroval slávnostnú svätú omšu Svätý Otec Ján Pavol II.
V hoteli Sorea Hutník sme sa cítili veľmi príjemne. Strava i ubytovanie boli na vysokej úrovni, veľmi spokojní sme boli aj s personálom, čo ocenili všetci účastníci pobytu. Domov sme sa vrátili plní nezabudnuteľných zážitkov a dojmov.
Za výbornú organizáciu celého podujatia patrí srdečná vďaka našej kultúrnej referentke Zitke Filovej.