Poďakovanie

Január 2005 / Prečítané 1441 krát

Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým, ktorí prišli dňa 26. novembra 2004 odprevadiť na poslednej ceste man
žela, otca a starého otca
 Ernesta PETRAKOVIČA.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktoré zmiernili náš žiaľ. Smútiaca rodina

 Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí dňa 29.12. 2004 odprevadili na poslednej ceste života našu drahú zosnulú Máriu HUSOVIČOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

 Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 21.12. 2004 odprevadili na poslednej ceste života nášho drahého
Floriana HASOŇA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: