Blahoželáme

Január 2005 / Prečítané 1627 krát

 Dňa 21. januára sa dožila 90 rokov života naša mamička,
babička a prababička
 Helena KUTTNEROVÁ.
Ku krásnemu jubileu jej blahoželá celá rodina.