Spomíname

Január 2005 / Prečítané 1682 krát

Mala všetkých rada
a veľmi chcela žiť,
milovať a milovaná byť.
Len ten, kto stratil toho,
koho miloval,
pochopí, čo je smútok a žiaľ.

Dňa 16.1. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, dcéra a sestra
 Gabika SERAFÍNOVÁ.
S láskou a smútkom spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku.

Odišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo mali ťa radi.
Dňa 5.2. 2005 uplynú tri roky, čo nás navždy opustil vo svojich nedožitých 17 rokoch
Janko SERAFÍN.
S láskou a smútkom v srdci spomína smútiaca rodina.
Chýbaš nám, veľmi...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.

Čas plynie,
bolesť stále trápi,
ale nám ťa už nikto nevráti.
Dňa 9.1. 2005 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Emil NESTAREC.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka Štefka, deti Emil, Romana s rodinami a Marián a ostatná smútiaca rodina.

 Dňa 17.1. 2005 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, babka a prababka
Anna KRČÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manžel, deti s rodinami.

 Dňa 8.1. 2005 uplynulo bolestných 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička a svokra
Elena LOIPERSBERGEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel, dcéry, zaťovia a vnúčatá.

 Dňa 5.1. 2005 uplynulo 16 rokov od úmrtia
 JozefaKRAUSA
z Pezinka.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.

 Dňa 25.1. 2005 uplynulo 40 rokov od tragickej smrti nášho brata
Jána NOSKOVIČA.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme. Súrodenci.

 Dňa 8.2. 2005 uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 49 rokov náš drahý
 Severín SANDTNER.
S láskou si spomínajú manželka Janka, deti Zuzka, Marek a Michal, svokrovci a ostatná smútiaca rodina.
Sevo, veľmi nám chýbaš, nikdy nezabudneme, stále si v našich spomienkach!

 Dňa 2.1. 2005 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Michal KOSTKA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Manželka Vierka, deti a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale smútok a bolesť ostáva v našich srdciach.
Dňa 19.1. 2005 sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Ľudovít ŠINDLER
 z Grinavy.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku v modlitbách. So zármutkom v srdci zostávajú manželka Mária a deti s rodinami.

 Dňa 7.2. 2005 uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 54 rokov náš drahý manžel, otec a dedko
 Vladimír HASPRÚN.
S láskou, smútkom a bolesťou v srdci spomínajú manželka a deti.
V to ráno... do sĺz a smútku zahalený, bol tvoj odchod nečakaný. Pustý ostal náš dom, keď nie si v ňom. Prázdno a ticho... Bolesť a žiaľ, kdeže je tvoja usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: