Granty pre podnikateľov v roku 2005

Ing. L. Pavlovová / Január 2005 / Prečítané 1573 krát

   Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec - Pezinok oznamuje všetkým podnikateľom, že sa pripravuje nová grantová schéma SISME - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov. Ide o podnikateľov v akejkoľvek oblasti výroby okrem potravinárskej a spracovania tabaku.
Projekt sa zameriava na výrazné zvýšenie výkonnosti výrobných podnikov prostredníctvom vývoja nových výrobkov alebo výraznej zmeny existujúcich výrobkov, zvýšenie efektívnosti výroby, zavádzanie nových výrobných procesov/ technológií, zvyšovanie úrovne výskumu, vývoja a riadenia kvality. Pomoc sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku - grantu. Minimálna suma grantu je 10 tisíc eúr, maximálna 50 tisíc eúr. Podiel spolufinacovania projektových nákladov zo strany žiadateľa je 50 percent. Termín na predkladanie projektov bude do 15. marca 2005. Bližšie informácie získate na webovej stránke NADSME, alebo v našej agentúre na tel. 033/641 4026, fax 033/641 4028, 0903 927 151 alebo 0910 927 151, e-mail: Ipavlova@region-bsk.sk.
RRA Senec - Pezinok ďalej oznamuje podnikateľom, že sa pripravuje výzva na podávanie projektov v rámci cieľa 2 - opatrenia 1.1 a 1.3, ktoré sú určené malým a stredným podnikateľom a živnostníkom. Informácie budú publikované na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk , resp. www.strukturalnefondy.sk.  Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke našej agentúry: www.rrasenec-pezinok.sk.  Konzultácie poskytujeme každý deň od 8.00 do 17.00 v kanceláriach agentúry v Pezinku a Senci. Nájdete nás na adrese:
 v Pezinku - M.R. Štefánika 1 (tel. 033/641 4026, 033/641 4028),
 v Senci - Kysucká 14.


Ohodnoťte článok: