Zahraničné kontakty pezinských hasičov

mjr. Peter Ronec / Január 2005 / Prečítané 1664 krát
Deň otvorených dverí v požiarnej zbrojnici, na ktorom sa zúčastnili aj hasiči a deti z Rakúska.  Už bývalé slobodné kráľovské mesto Pezinok sa vyznačovalo čulými stykmi zo zahraničím, žili tu tiež občania viacerých národností. Úzku zahraničnú spoluprácu v minulosti i v súčasnosti majú aj pezinskí hasiči - dobrovoľníci i profesionáli. Dobré kolegiálne vzťahy majú s hasičmi z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka.
V roku 2004 navštívili naše mesto zahraničné delegácie hasičských a záchranárskych zborov, ktoré boli hosťami Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-mesto pri príležitosti 130. výročia založenia tejto organizácie, DHZ pri SOU a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru Pezinok. Navštívili nás delegácie FF z Rotenburgu z Nemecka, FF zo Strashofu, Äskulapskreutzu a Samaritenbundu z Rakúska. Zahraničných hostí prijali primátor mesta Oliver Solga a viceprimátor Jozef Chynoranský.
Delegácia pezinských hasičov sa zúčastnila na slávnostnom zhromaždení v Strashofe v Rakúsku, na medzinárodnej hasičskej výstave Pyros-Pyromeeting v Brne, Florian v Nemecku a Retter v Rakúsku.
Spoločné podujatia na medzinárodnej úrovni sa plánujú i do budúcnosti.