90 rokov Základnej školy na Holubyho ulici

Január 2005 / Prečítané 1744 krát
Základná škola na Holubyho ulici v Pezinku oslávila svoje 90. výročie vzniku slávnostnou akadémiou 16. decembra v Dome kultúry. Medzi pozvanými hosťami boli primátor mesta Mgr. Oliver Solga, viceprimátori Ing. Juraj Pátek, Ing. Jozef Chynoranský, široká rodičovská verejnosť, riaditelia pezinských škôl a mestských organizácií, bývalí pracovníci školy pôsobiaci na našej škole. Za ministerstvo školstva bola prítomná PaedDr. Viera Rosinová. V príhovoroch vystúpili riaditeľka školy Mgr. Soňa Strmeňová, primátor mesta a hosť z MŠSR.
Na slávnostnej akadémii v kultúrnom programe vystúpili žiaci školy  V pestrom a zaujímavom programe vystúpili žiaci jednotlivých tried od 1. do 9. ročníka. Do programu prispeli aj žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa a Klub spoločenských tancov Petan. Účinkujúci emociálne zapôsobili na prítomných v sále.
Po skončení akadémie nasledoval slávnostný obed, na ktorý pozvali bývalých učiteľov a zamestnancov školy ako aj hostí. Stretnutie po rokoch bolo srdečné. Zaspomínali si na staré časy, veď mnohí z nich boli nielen zamestnanci, ale aj žiaci školy, prežili tu časť života.
História školy za toto obdobie je veľmi bohatá. Ako spoločnosť prechádzala zmenami, tak sa menila aj škola. Na škole bola dvojzmennosť a vysoké počty žiakov v triedach. Postavením ďalších škôl a dobudovaním prístavby k budove školy sa odstránili vysoké počty žiakov v triedach a dvojzmennosť. Vylepšilo sa vnútorné zariadenie školy rekonštrukciou osvetlenia, výmenou parkiet a okien. Modernizujú sa učebne vďaka dobrej spolupráci s rodičmi. Vybudovali sa dve počítačové učebne a v rámci Infoveku získala škola internet. Otvorili sa väčšie možnosti pre žiakov a rodičov, komunikovať cez internet a prezentovať školu na svojej webovej stránke www.zs.holubpk.edu.sk.  Na našej stránke si môže každý pozrieť aj zábery z našej slávnostnej akadémie.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí škole pomáhajú a zaujímajú sa o ňu. Našej škole prajeme do ďalších rokov veľa úspechov a ešte bohatšiu históriu ako mala doteraz.


Ohodnoťte článok: